Hádzaná

Veková skupina:

Vedúci krúžku: Mgr. Zuzana Komendová

Ročný poplatok:

Miesto konania: Športová hala

Frekvencia: 2x týždenne, utorok, štvrtok 16:00 – 17:30