Šach

Veková skupina: ZŠ, SŠ

Vedúci krúžku: Miroslav Minich, Patrik Spišiak

Ročný poplatok: 10€

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 1x týždenne – štvrtok 14:00 – 16:00