Malí atléti

Veková skupina:

Vedúci krúžku: Ing. Renáta Lašáková

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend, Letný štadión

Frekvencia: 1x týždenne – streda 15:00 – 17:00