Ratolesť – staršia zložka

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ

Vedúci krúžku: Jana Lalíková

Ročný poplatok:

Miesto konania: MKS Chudobienec

Frekvencia: 2x týždenne