Ratolesť – mladšia zložka

Veková skupina: 1. stupeň ZŠ

Vedúci krúžku: Jana Lalíková

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 2x týždenne